Amaç


Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilki 16-20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen
Uluslararası Sanat Sempozyumu’nun (IARTSYMP: International Art Symposium) ikincisi 8-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sempozyumun temel teması “Sanatın Ritmi, Cumhuriyetin 100. Yılında Sanat” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, farklı disiplinlerden ulusal ve uluslararası sanatçı, akademisyen ve tasarımcılara açıktır. Etkinlik, disiplinlerarası yaklaşımla bilimsel ve sanatsal bir açılım ortaya koymayı hedeflemektedir. Cumhuriyet’in temel sanatsal kazanımları, Aşık Veyel ve halk sanatı,sanatın ritmi ve sorunları, halk sanatı, gündelik hayat, sosyal çevre, insan psikolojisi, kamusal alan tanımları, kent hafızası, sanat üretimleri ve gösterimlerinde karşılaşılan sorunları, akademik alanda üretilen çalışmaları ortaya koyma, yeni çözüm önerileri geliştirebilme ve tartışabilme amacını taşımaktadır. Etkinlik, çevrimiçi olarak Microsoft Teams platformu üzerinde gerçekleştirilecektir.

Kapsam


Sempozyum kapsamında güzel sanatlar, sanat eğitimi, tasarım ve ilgili araştırma alanları ve bu alanların bilim dallarındaki çalışmalar kabul edilecektir. Sempozyumda yapılacak sunum ve görüşlerden elde edilecek sonuçlarla sanat ve bilim çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda yeni araştırma ve tartışmaların disiplinlerarası çalışma olanaklarını buluşturmayı umut etmekteyiz. Bu kapsamda katılımcılar, sanatın çeşitli alanlarındaki kuramsal veya uygulamalı çalışmalarını, sözlü veya poster bildiri olarak sunabilir veya sempozyum sergisine eserleriyle katılabilir. Tam metin bildirileri, e-kitap olarak basılacak ve yayınlanacaktır.

Sempozyum kapsamında düzenlenen sergiler Karma Jürili Sergi olarak düzenlemektedir. Jürili Karma Sergi, sempozyum web sitesinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca “Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Koleksiyon Yarışması” ve bu bağlamda sergi düzenlenecektir. 

Not: Sempozyumumuz ve Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen sergiler Doçentlik kriterlerine uygundur.

Alanlar

 • Resim, Heykel, Seramik, Cam, Baskı Sanatları
 • Grafik, Fotoğraf, Çizgi Film ve Animasyon, Sinema, Video, Görsel Sanatlar
 • Sanat Tarihi, Müzecilik, Restorasyon
 • Sahne Sanatları, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı
 • Müzik, Müzikoloji, Performans, Müzik Kuramları, Kompozisyon
 • Tekstil, Moda Tasarımı
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Mimarlık, İç Mimarlık

Konu Başlıkları

 • Cumhuriyet ve Sanat
 • Cumhuriyet ve Kent Belleği
 • Sanatın dili ve ritmi
 • Aşıklık geleneği, Aşık Veysel ve halk sanatı
 • Bağımsız sanat sorunları
 • Bilim ve Sanat
 • Çocuk ve Sanat
 • Dünyada Sanat ve Sanat Eğitimi
 • Sanat ve Yeni Medya Teknolojileri
 • Disiplinlerarası çalışmalar
 • Ekonomi ve Sanat
 • Güncel yaklaşımlar, Güncel çalışmalar
 • Kamusal alanda sanat
 • Sağlık ve Sanat
 • Sanatsal Performans
 • Sanat Eğitimi
 • Sanat Etiği, Hukuku ve Eser Hakları