Amaç

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16-20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan “ARİTMİ” temalı 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu (IARTSYMP: 1st International Art Symposium), farklı disiplinlerden ulusal ve uluslararası sanatçı, akademisyen ve tasarımcılara açıktır. Etkinlik disiplinlerarası yaklaşımla bilimsel ve sanatsal bir açılım ortaya koymayı hedeflemektedir. Pandemi süreci ile hızla ivme kazanan dijitalleşme sonucunda sanatın sorunları, gündelik hayat, sosyal çevre, insan psikolojisi, kamusal alan tanımları, yeni kent hafızası, sanat üretimleri ve gösterimlerinde karşılaşılan sorunları akademik alanda ortaya koyma, yeni çözüm önerileri geliştirebilme amacını taşımaktadır. Etkinlik, çevrimiçi olarak Microsoft Teams platformu üzerinde gerçekleştirilecektir.

Kapsam

Sempozyum kapsamında güzel sanatlar, sanat eğitimi, tasarım ve ilgili araştırma alanları ve bu alanların bilim dallarındaki çalışmalar kabul edilecektir. Sempozyumda yapılacak sunum ve görüşlerden elde edilecek sonuçlarla sanat ve bilim çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda yeni araştırma ve tartışmaların disiplinlerarası çalışma olanaklarını buluşturmayı umut etmekteyiz. Bu kapsamda katılımcılar, sanatın çeşitli alanlarındaki kuramsal veya uygulamalı çalışmalarını, sözlü veya poster bildiri olarak sunabilir, sempozyum sergisine eserleriyle katılabilirler. Tam metin bildirileri, e-kitap olarak basılacak ve yayınlanacaktır. Dileyen katılımcılar, çalışmalarını hakemlik süreci sonrası Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görünüm Dergisi ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi özel sayılarında yayımlatma hakkına sahip olabilecektir.

Hareketin kısıtlandığı, kentlerin ıssızlaştığı ve yan yana olmanın korkutucu bir hal aldığı, yaşamın olağan ritminin bozulduğu bir dünyanın içinden çıkılması için yeni bilgilere, bilime ve sanata ihtiyaç duyulduğu açıktır. İnsanlık, edindiği böylesi zorlu tecrübe süreçlerinde özellikle sanata sığınır ve her alanda üretimleriyle başa çıkmaya çalışır. İşte bu güdü ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, “Pandemi Sürecinin Sanat ve Sanat Eğitimi” üzerine olan etkilerini, yeni oluşumları ve değişimleri akademik bir platformda tartışmak ve bu tartışmadan çıkacak sonuçları tarihe not düşmek amacındayız. Bu doğrultuda çevrimiçi ortamda gerçekleştireceğimiz “ARİTMİ” başlıklı Sempozyum aşağıda belirtilen konular etrafında gerçekleştirilecektir.

Not: Sempozyumumuz Doçentlik kriterlerine uygundur.

Alanlar

 • Resim, Heykel, Seramik, Cam, Baskı Sanatları
 • Grafik, Fotoğraf, Çizgi Film ve Animasyon, Sinema, Video, Görsel Sanatlar
 • Sanat Tarihi, Müzecilik, Restorasyon
 • Sahne Sanatları, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı
 • Müzik, Müzikoloji, Performans, Müzik Kuramları, Kompozisyon
 • Tekstil, Moda Tasarımı
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Mimarlık, İç Mimarlık

Konu Başlıkları

 • Pandemi ve Sanat
 • Bağımsız sanatçı sorunları
 • Bilim ve Sanat
 • Çocuk ve Sanat
 • Dijital Dünyada Sanat ve Sanat Eğitimi
 • Sanat ve Yeni Medya Teknolojileri
 • Disiplinlerarası çalışmalar
 • Ekonomi ve Sanat
 • Güncel yaklaşımlar, Güncel çalışmalar
 • Kamusal alanda sanat
 • Sağlık ve Sanat
 • Sanatsal Performans
 • Sanat Eğitimi