Değerli katılımcılarımız,

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sanat Sempozyumuna yapmış olduğunuz başvurular için teşekkür ederiz.

Aşağıdaki tabloda hakemlerimiz ve jürilerimiz tarafından kabul edilen özet bildiri ve karma sergi başvuruları için kodlar verilmiştir. “B” ile başlayan kodlar bildiri özetlerini, “E” ile başlayan kodlar ise karma sergi eser sahiplerini ifade etmektedir.

Katılımcılarımızın en geç 8 Mayıs Pazartesi saat 17.00’ye kadar katılım ücretlerini yatırmaları ve dekontlarını iartsymp@gmail.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Dekontun açıklama kısmında ve mail konu başlığında ödemesi yapılan bildirinin ya da eserin kodu kesinlikle yer almalıdır.

Ücretlendirme aşağıdaki şekildedir:
Özet Bildiri: 500 TL (Sorumlu yazar lisansüstü öğrenci ise 400 TL)
Karma Sergi: 350 TL (Öğrenci 300 TL)
Bildiri + Sergi Katılımı: 750 TL
İki Bildiri: 850 TL (İki bildirinin de sorumlu yazarının aynı olması koşulu ile)

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

B001AHŞAP HEYKEL RESTORASYONU BAĞLAMINDA DEĞİRMENDERE BELDESİ
B002ADRIÁN VILLAR ROJAS’IN “TÜM ANNELERİN EN GÜZELİ” ENSTALASYON ÇALIŞMASININ GEÇİCİLİK KAVRAMI ÜZERİNDEN YORUMLANMASI
B003MÜZİK ENDÜSTRİSİ VE POPÜLER MÜZİKTE CANLI PERFORMANS BİÇİMİ OLARAK: “PLAYBACK”
B004BİLSEM’DE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BLOOM TAKSONOMİSİNİN KULLANIMI
B005MEHTAP BAYDUNUN ESERLERİNİN ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
B006POSTA PULU TASARIMI: BALKAN ÜLKELERİ BALKANFİLA POSTA PULLARI SERGİSİ ÖRNEĞİ
B007DİJİTAL SANAT VE YAPAY ZEKA SANATININ GELİŞTİRİLMESİ VE SERGİLENMESİ ÜZERİNE ANALİZ VE YORUMLAMALAR
B008ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ TÜRK SİNEMASININ İNCELENMESİ
B009SANATTA TEMSİLİN ANLAMSAL DÖNÜŞÜMÜ
B010RESSAM CARLOS SCHWABE ‘‘MEZARCININ ÖLÜMÜ’ ’ADLI TABLOSUNUN BİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
B011AMBALAJ TASARIMLARINDA RENK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
B012GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE TİPOGRAFİK İMGELEMİ GELİŞTİRME UYGULAMALARI
B013KAVRAMSAL SANAT VE NESNE-ESTETİK BAĞLAMINDA JOSEPH KOSUTH İNCELEMESİ
B014DİJİTAL KÜLTÜR, SİNEMA, TELEVİZYON VE BELİRSİZLİK
B015TEZHİP SANATINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINA DAİR ÖNERİLER
B016TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ DERSLERİNDE, KURAMDAN UYGULAMAYA OYUN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
B017SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT BAĞLAMINDA BİR BİYOMATERYAL OLARAK KEÇE KULLANIMI: KAORİ TSUTAYA ÖRNEĞİ
B020AKILLI HAREKET TEKNOLOJİSİNDEN ANİMASYONA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
B021CARL GUSTAV JUNG’ UN ANNE ARKETİPİ GÖZLEMLENEN ESERLERİYLE CANAN İNCELEMESİ
B022TEMEL NEY EĞİTİMİNDE UŞŞAK MAKAMININ TRANSPOZE YÖNTEMLERİ VE ÖRNEK ETÜTLERİ
B023UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR ÇALGI OLAN “SÎNEKEMAN”
B024SİNEMADA TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK AKIMININ SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
B025SEMİYOTİK YAKLAŞIMDAN BEDENLEŞMİŞ BİLİNCE: NÖRO SOMATİK OYUNCULUK
B026ORGANİK YÜNÜN ÇAYIR LABADASI BİTKİSİ İLE DOĞAL BOYANMASININ KİMYASAL KARAKTERİZASYONU
B027GİYİLEBİLİR SANAT, MANİPÜLASYON VE FORM İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN ÖRNEK BİR UYGULAMA
B028AR “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK” TEKNOLOJİSİNİN GİYİM MODASINDA KULLANIMI VE ÖRNEK BİR KOLEKSİYON SUNUMU
B030DRAMATİK TİYATRO VE PERFORMANS TİYATROSU AYRIMINDA BİR KAVRAM: KARIŞIK ARAÇLAR TİYATROSU
B031EKOSANTİK BAKIŞ AÇISIYLA ETNOGRAFİK GÖRSELLİK: COW FİLMİNİN İNCELENMESİ
B032GELENEKSEL MEKSİKA MÜZİĞİNİN MANUEL PONCE’NİN PİYANO ESERLERİNDEKİ RİTMİK YANSIMALARI
B033GÜNÜMÜZ MİZAHININ GÜNCEL MEDYA REKLAMLARINDAKİ ÖNEMİNİN GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
B034KORO MÜZİĞİNDE YER ALAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK DURUMLARI
B036ÖTEKİLEŞTİRİLENİ BELLEKLERE YENİDEN TAŞIYAN ROSANA PAULİNO’NUN ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
B037JERZY GROTOWSKI VE MICHAEL CHEKHOV’UN OYUNCULUK YAKLAŞIMLARINDA KARAKTER VE BEDEN
B038MÜZİKALLERDE DANS KULLANIMININ ÜRETTİĞİ ANLAM KATMANLARININ EVİTA MÜZİKALİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
B039GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE BİR UYGULAMA PROJESİ ÖNERİSİ: İMGEYE DÖNÜŞEN ANLAMIN TAŞIYICISI OLARAK GÜNDELİK NESNELER
B040RESİM SANATINDA KULLANILAN OTOMATİST UYGULAMALARIN SANATSAL PERFORMANSTAKİ ÖNEMİ
B041SANAT EĞİTİMİNDE RESİM YAPARKEN MOTİVASYONUN ÖNEMİ VE GÖRÜŞLERİ İNCELENMESİ
B042SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SOSYAL SORUMLULUK VE FARKINDALIK PROJELERİNE BİR ÖRNEK
B043YAPAY ZEKÂ VE FOTOĞRAF SANATI
B044PRE RAPHAELITE AKIMINDA RESİMSEL BAĞLAMDA EDEBİ TEMALAR
B045VACCAJ PRATIK ŞARKI SÖYLEME METODUNUN TÜRK MAKAM MÜZİĞİNE MODELLEMESİ
B046FOTOĞRAFİK BİLGİ YAPAY ZEKA VE GELECEK OLASILIKLARI
B047ERKEN ÇOCUKLUKTA DOĞA TEMELLİ SANAT YOLUYLA EĞİTİMDE İLHAM VERİCİ BİR POTANSİYEL OLARAK LAND ART
B048FRANSIZ İHTİLALİ ve OPERADA ROMANTİK DÖNEM
B049TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE ŞEŞTAR ÇALGISI VE İCRA ÖZELLİKLERİ
B050TARİHE TANIKLIK EDEN BİLECİK SAAT KULESİ
B051TUVALDEKİ RİTÜEL: DOMENICO ZAMPIERI “İSHAK’IN KURBAN EDİLMESİ” ÖRNEĞİ
B052VACCAI METODUNUN İNCELENMESİ (YÜKSEK SOPRANO)
B053YAPAY ZEKANIN SANAT DÜNYASINA ETKİSİ: ÜRETKEN SANATIN YENİ BOYUTLARI
B054YER-TOPLUM TEMELLİ SANAT VE EĞİTİM UYGULAMALARI ODAĞINDA AHMET GÜNEŞTEKİN’İN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
B055YEREL KÜLTÜRDE KADIN KİMLİĞİNİN POSTMODERN SANATTAKİ İFADESİ
B056BELGESEL TİYATRO TÜRÜNDE İNSAN ÖTESİ KAVRAMI: RIMINI PROTOKOLL ÖRNEĞİ
B057BERTOLT BRECHT’İN BERLİNER ENSEMBLE CESARET ANA VE ÇOCUKLARI REJİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA
B058TİPOGRAFİ ALANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER BİR LİTERATÜR TARAMASI
B059AZERBAYCAN MİLLİ ENSTRÜMANLARI (TAR VE KAMANÇA)’NIN TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİ
B060KLASİK TAPESTRY SANATINDAN ÇAĞDAŞ TAPESTRY SANATINA GEÇİŞ “LOZAN BİENALİ”
B061SANAL GERÇEKLİK İÇİNDE DUYGU DURUMLARININ GERÇEKLİĞİ
B062TASARIM EĞİTİMİNDE SOYUTLAMA: HAYVAN FİGÜRLERİNİN STİLİZASYONU
B063YÜZÜNCÜ YILINDA CUMHURİYETİMİZİN KURUCU AKLI VE SANAT EĞİTİMİ
B064KARAOKE SES DOSYALARI HAZIRLAMAYA YÖNELİK YAZILIMLARIN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
B065SERAMİK TASARIM AŞAMASINDA ÜÇ BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRMEDEN FAYDALANILMASI
B066ÇAĞDAŞ SANATIN KAMUSALLIĞI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
B067AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU: TÜRK HALK MÜZİĞİ’NİN EFSANEVİ İSMİ VE KÜLTÜREL MİRASI
B068CUMHURİYET DÖNEMİ MODERN MİMARİ MİRASIN KORUNMA SORUNLARI: BURSA ÖRNEĞİ
B069ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ İDEOLOJİSİNİN MEKANSAL KARŞILIĞI OLARAK BULVAR-MEYDAN-DEVLET YAPILARI DİZGESİ: ANKARA ULUS MEYDANI VE BURSA CUMHURİYET ALANI ÖRNEĞİ
B070İLHAM KAYNAĞI OLARAK BULUTLAR
B071KLASİK METİNLERİN ÇAĞDAŞ YORUMUNDA FİZİKSEL TİYATRO’NUN BİR YAKLAŞIM OLARAK KULLANILMASI
B073KOCAELİ BASINI’NDA YER ALAN ULUSAL BAYRAMLARDAKİ MÜZİK ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN HABERLER (1935-1986)
B074EKOLOJİK BASKIDA SANATSAL ARAYIŞLAR: PAS BASKI VE HAPA ZOME UYGULAMALARI
B075TOPLUMSAL CİNSİYET (GENDER) BAĞLAMINDA; 1980 SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA KADIN İMGESİ
B076SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN, ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMALARI
B077ALEXİS GRİTCHENKO’NUN RESİMLERİNDE OSMANLI’DA BOLŞEVİK DEVRİMİ SONRASI GÜNDELİK HAYAT
B078BİLİMİ GÖRÜNÜR KILMAK; ANATOMİK İLLÜSTRASYON
B079İTHAL KÜLTÜREL DEĞERLERİN FİZİKSEL MEKANA ADAPTASYONU: İSTANBUL’UN DANSİNGLERİ
B080BİR KAMUSAL ALAN ÖRNEĞİ OLARAK AFSAD VE KAMUSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ
B081BEDENİN MEKANSALLAŞMASI: BEDENSEL DENEYİME DAYALI MEKAN YARATIMI
B082İNTERAKTİF NOTA SAYFALARININ KORO ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
B083MELİKE ADİLE HATUN VE YILDIRIM BAYEZİD TÜRBE KİTABELERİNİN DÖNEMSEL VE CİNSİYET FARKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
B085SOSYAL MEDYA YOUTUBE PLATFORMUNDA EN ÇOK İZLENEN KEMAN USTALIK SINIFI VİDEOLARININ İNCELENMESİ
B086BAŞLIK: ZANAAT ODAKLI GİYİLEBİLİR SANAT ÖNERİMİ İÇİNDE “YORGANLAMA”
B087RESİM – MÜZİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA EŞZAMANLI KONTRASTLIK: SONİA DELAUNAY
B088YENİ YÜZYILDA ENSTALASYON SANATININ MEKANDAKİ DEĞİŞİMİ
B089PRINTED ILLUSTRATIONS – COMPARATIVE STUDY OF ART IN PUBLIC DOMAIN AND HOW IT CHALLENGED THE SOCIAL ENVIRONMENT OF COLONIAL INDIA
B090QUEER TEORİ EKSENİNDE TÜRK PERFORMANS SANATINA BAKIŞ
B092ÜNİVERSİTE VE OKUL MÜZELERİNE ERZURUM’DAN ÖRNEKLER
B093TÜRK MÜZİĞİ’NİN 21.YÜZYILDA KULLANILMASI OLASI ULUSLARARASI YÖNLENDİRME İŞARETLERİ VE “CİNUÇEN TANRIKORUR” ÖRNEĞİ
B094MARİNE TEMALI PVC MASA ÖRTÜSÜ DESEN TASARIMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
B095NOEL BABA VE YILBAŞI TEMALI PVC MASA ÖRTÜSÜ DESEN TASARIMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
B096SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ SANAT UYGULAMALARI BAĞLAMINDA ARAŞTIRILMASI
B097FOTOĞRAF SANATINDA TERATOLOJİK VE AYKIRI BEDENLER
B098DENEYSEL TİPOGRAFİNİN FİLM AFİŞLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
B099SANAT ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
B100GEREKLİLİKTEN ZORUNLULUĞA DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMININ TEKSTİL TASARIMI EĞİTİMİNDEKİ YERİ
B101YAPAY ZEKA ÇAĞINDA SES VE MÜZİK İLİŞKİSİ İLE KANDINSKY DENEYİMİ
B102ÇAĞDAŞ SANATTA “HATIRLAMA/HATIRLATMA” ÜZERİNE
B103SANAT VE POPÜLER KÜLTÜRDE H.P LOVECRAFT ETKİSİ
B104GÖRÜNTÜNÜN META-DUYUSALLIĞI: SİNESTETİK BİR DUYUMSAMA DENEYİMİ OLARAK ASMR GÖRSELLİĞİ
B105CEMAL TOLLU’NUN ESERLERİNDE DİNAMİK BEDEN İMGELERİ
B106GÖRSEL KÜLTÜR VE TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN İLK KADIN STÜDYO FOTOĞRAFÇISI MARYAM ŞAHİNYAN’IN FOTOĞRAFLARI
B107MICHAEL BEIRUT’UN TİPOGRAFİK LOGO TASARIMLARININ İNCELENMESİ
B108GELENEKSELDEN DİJİTALE KELOĞLAN KARAKTERİNİN GÖRSEL AKTARIM BİÇİMLERİNİN GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
B109HEYKEL EĞİTİMİNDE ANATOMİNİN ÖNEMİ VE YARDIMCI DİJİTAL OLANAKLAR
B110GERÇEĞİN AĞZI MİTİ BAĞLAMINDA SANATIN İNANDIRICILIĞI YA DA ALDANIŞI
B111GÜNÜMÜZ TEKSTİL SANATINDA İZLENİMCİ YAKLAŞIMLAR
B112BİLİMSEL GELİŞMELERİN MODERN SANAT ÜZERİNE ETKİLERİ
B113XX. YÜZYIL BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİNDE MONOGRAMLAR
B114İSSEY MİYAKE’NİN TASARIM DİLİNDE RİTİM
B115KAMU SPOTU UYGULAMALARINDA HAREKETLİ GRAFİK KULLANIMI VE EKOLOJİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
B116PAUL KLEE’NİN MÜZİKAL ESTETİĞİNİN KAVRAMSAL YAPISINDA RİTİM ve DÜZEN
B117TASARIMIN TARİHÇESİ İÇİNDE MODANIN TAMAMLAYICI UNSURU AYAKKABI TASARIMINA BİR BAKIŞ
B118SANATTA BEDENİN BÜTÜNLEŞİK HALİ: SARILMAK
B119GORA HALK KÜLTÜRÜNDE GELİNLERİN SÜSLENME GELENEĞİNİN GÖSTERGEBİLİM İLE ANALİZİ
B120ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATINDA MİNİ TEKSTİLLER VE MALZEME OLASILIKLARI
B121DİJİTALLEŞEN YAPISIYLA YAYIN GRAFİĞİNDE ÇEVRİMİÇİ DERGİ VE KATALOG TASARIMLARI
B122YAPAY ZEKA ÜRETİMLİ GÖRSELLEME PROGRAMLARININ SANAT ÜRETİMİ VE SANAT EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
B123EROL DENEÇ’in ÇALIŞMALARINDA BURÇLAR SERİSİ
B124SES VE KONUŞMA EĞİTİMİNDE DEĞİŞEN NESLİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
B125GÜLBEZEK TEZYİNİNİN DAİRE VE GÜL TEMELİNDEKİ İKONOGRAFİK ANLAMLARI
B126PSİKEDELİK TASARIMLARIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
B127GELENEKSEL TÜRK HALK TİYATROSU VE GÖLGE OYUNU
B128ALEVI KÜLTÜRÜNDE ZIYARET OLGUSU, ANLAM VE ÖNEMİ: ERZURUM KONAKLI KÖYÜ ZIYARET MEVKİİ ÖRNEĞİ
B129HALK TİYATROSU GELENEĞİ VE COMMEDİA DELL’ARTE
B130COMMEDIA DELL’ARTE TİYATROSUNDA DEDOĞAÇLAMA VE FİZİKSEL ANLATIM
B131FARKLI ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİNE UYGUN YENİ PORSELEN BÜNYELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
B132TEN, ÇIPLAKLIK VE GİYİNME: HEATHER SABIAN ÜZERİNDEN DERİNİN BİR SANAT ESERİ OLARAK HEYKELE DÖNÜŞÜMÜ
B133COMMEDIA DELL’ARTE VE ORTAOYUNU KARŞILAŞTIRMASI

KABUL EDİLEN ESERLER

E001M. YeşimYorulmaz
E002NalânDanâbaş
E003MüberraBülbül
E004ÖzgürBalli
E006UlviyeÖzönder Aydın
E007FatmaÖztürk
E008BetülSoğancı
E009GülGüney Zincir
E010ErdemÇağla
E011ŞeydaGöknur
E013BirgülTaşören
E014BurcuEryılmaz
E016KardelenKılınç Yavuz
E017EbruDede
E019SemaÖcal Çağlayan
E020AsumanDaşdemir
E021GökçeArifoğlu
E022Emi̇neBatar
E025ArifÇekderi̇
E026NurMeriç Afacan
E027SevimKaraalioğlu
E028MerveKaraman
E029Mustafa BarkınGarip
E030Mehmet ErtuğrulTuna
E031Fatma NurBaşaran
E032EmineAltun
E033ŞeymaDemirel
E034SunaAydın
E035BehiçKiliç
E036Hati̇ceKabakulak
E038Handan Sabri̇yeYaman
E039NecileTokgöz
E040DicleYıldırım
E042MuhammedBalkaş
E043OnurTatar
E044SüleymanBalkaş
E045KasımAtli
E046LeylaÖğüt
E047AyçaÇağlar Öztürk
E048GülderenGörenek
E049Bülent Ümi̇tErutku
E050ÖznurEnes
E051MustafaErden
E053SametDoğan
E054BanuBulduk Türkmen
E055SeldaKozbekçi̇ Ayranpinar
E057Ece NurDemi̇r Yilmaz
E058F. NihanŞen
E059GülizBoyraz
E060GülcanBatur
E061MeltemOk
E062HaleYıldırım
E063Hamide NurÖzsoy
E064FadliyeYılmaz
E065ŞeymaBobaroğlu
E066BurcuKaya Karaduman
E068DenizDora
E069NeşemErtan
E070NilayÖzsavaş Uluçay
E071Murat BenanYıldız
E072DenizÖzeskici
E073Abidin MüslümBaysal
E074SemaÖzeski̇ci̇
E075SerdarDartar
E076DuyguDinçeli
E077SuzanArslan
E078BarışKonor
E079YalımKeser
E080ÇiğdemDoğan Özcan
E081YaseminKayabaşı
E082PınarÇalışkan Güneş
E083BengüBatu Ertung
E084Nazlı BuseKökcü
E085GüllemanErdal
E086DeryaBaran
E087KiymetKaya
E088EcemHati̇poğlu Ki̇ri̇ş
E089Duygu İremCan
E090LaleYıldır
E091AhmetGedik
E092ZekeriyaErdinç
E093SerhanKök
E094ŞahinArtuvan
E095HasanMavi
E096Yıldırım OnurErdiren
E097İkramettinKaraman
E098KıymetGüven Ak
E099MustafaTunç
E100EmelGüray
E101FethiyeYaman
E102AyferAydemir
E103Sema NurKaradeniz
E104Çınar Deryaİncesu Karahan
E105HilalBozkurt
E106EmreYetkin
E107FaziletÖzdemir
E108Lütfiye GülGündüz
E109KozaKurt Kırtay
E110SedaSaki̇yan
E111ŞirinGazi̇alem
E112TuğçeBulut
E113ŞükrüBilici
E114NeslihanYaşar
E115FıratÖzkurt
E116SezaSoyluçiçek Vurgun
E117OnurKuran
E118ŞerifeGülcü Yıldız
E120MeryemCineviz
E121İhsan TahirErdal
E122ŞuleYılmaz
E123NuriÖzçelik
E124ElcinSener
E125EdaBalaban Varol
E126Bernaİşbi̇li̇r Aydin
E127BanuErşanlı Taş
E128OsmanYılmaz
E129ŞevvalAy
E130MerveYeşi̇l Ada
E131Şeyma Mügeİba
E132MustafaKocalan
E133MücellaÖzkan
E135Ekin SuKuzu
E136AyçaSesigür
E137ŞemsiAltaş
E138Çi̇ğdemSaç Kavrayan
E139UmutReyhanlı
E140SerpilŞahin
E142SedefAcar
E143AyşeGünay
E144BetülTanrıkulu
E145DeryaBuluç
E146DeryaTatman
E147YaseminErengezgin Kafkas
E148OnurTaşkın
E149FüsunArslancan
E150CeyhunTopçu
E151DeryaŞahin
E152AliYıldırım
E153BaharKaraman Güvenç
E154BüşraGöksu