Katılım Koşulları

 

Bildiri Katılım Ücreti:  50 Dolar / 50 Euro / 250 Türk Lirası

Sergi Katılım Ücreti: 100 Türk Lirası

Performans Katılım Ücreti: 100 Türk Lirası

Hesap Adı: Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TL Hesap No: TR360001002726366764185078

USD Hesap No:TR090001002726366764185079

EUR Hesap No: TR890001002726366764185094

Swift Code: TCZBTR2A

Gönderi notunda Bildiri veya sergi kabul numarası, sempozyuma katılımcı ismi bilgileri yer almalıdır.

Sempozyum Microsoft Teams Platformu üzerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcıların Teams programına üye olması gerekmektedir. Linkler web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Sergiler, sempozyum web sitesi üzerinde sanal sergi olarak gerçekleştirilecektir.

* Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. Tam metin ve özet metinler iartsymp@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.  

Tam metin bildirileri, e-kitap olarak basılacak ve yayınlanacaktır. Dileyen katılımcılar, çalışmalarını hakemlik süreci sonrası Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görünüm Dergisi ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi özel sayılarında yayımlatma hakkına sahip olabilecektir.

Özet Yazım Kuralları

Sempozyuma sözlü ya da poster bildiri ile katılım sağlanabilir. Özet metin çalışmanın amacı, problemi, yöntemi ve hedeflenen sonucu içermelidir. Özetler, 100-250 sözcük aralığında olmalıdır. Metinler, Microsoft Office Word veya Libre Office Writer kelime işlemci programı ile yazılabilir. Dosya uzantısı .docx olmak zorundadır. Kağıt boyutu A4, kenar boşlukları üstten, alttan, sağdan ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak ve iki yana yaslanmış (hizalanmış) biçimde yazılmalıdır. Paragraf girintisi kullanılmamalıdır. Paragraflar arasında boş satır bırakılmamalı, paragraf sonrası 8 nk boşluk kullanılmalıdır.

Özet metninde, atıf, tablo, şekil, resim, fotoğraf, dipnot, kaynak bilgisi, vb. bilgiler yer almamalıdır. Özet sayfasında başlık koyu ve büyük harflerle ortalanarak, yazar/yazarların adı soyadı normal karakterle ortalanarak, altındaki satırda unvan, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri, ORCID ID bilgileri verilmelidir. Başlığın tamamı büyük harf, Times New Roman yazı karakteri, 14 punto dik ve kalın (bold) olmalı, ortalanarak yazılmalıdır.

Özet metinleri Türkçe ve İngilizce veya Rusça ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet metninin altına en az 3, en fazla 5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler eklenmelidir. Her anahtar sözcüğün sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle başlayarak yazılmalıdır. İngilizce Özet “Abstract” başlığıyla, anahtar sözcükler “Keywords” şeklinde yazılmalıdır. Türkçe metin bölümleri için dil ayarlarından Türkçe, İngilizce metin bölümleri için ise dil ayarlarından İngilizce seçilmelidir.